website creator

Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie uwielbiają Fryderyka

Fryderyk to dziennik elektroniczny dla szkół artystycznych
(również ogólnokształcących szkół artystycznych)

DLACZEGO FRYDERYK

 

Stworzony z inicjatywy dyrektorów i nauczycieli szkół artystycznych

Osoby kierujące szkołami artystycznymi same się do nas zgłosiły twierdząc, że "na rynku nie ma dziennika odpowiedniego dla szkół artystycznych". Więc go wspólnie stworzyliśmy. Decydując się na Fryderyka otrzymasz dokładnie to czego potrzebuje szkoła artystyczna.

Zdumiewająco łatwy w obsłudze

Z Fryderyka na co dzień korzysta już kilkuset nauczycieli. Mamy same pozytywne opinie, mimo, że nie przeprowadziliśmy ani jednego szkolenia!

Nie da się prościej wdrożyć dziennika elektronicznego w szkole

Skonfigurujemy serwer. Zainstalujemy Fryderyka. Zaimportujemy dane uczniów, nauczycieli i rodziców z innych dzienników. Wprowadzimy plan zajęć. Przygotujemy "Zarządzenie Dyrektora Szkoły" oraz "Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego". Z nami jest dużo łatwiej. 

CO O FRYDERYKU MÓWIĄ NAUCZYCIELE?

 • "Uważam dziennik elektroniczny „Fryderyk” za bardzo dobre rozwiązanie dla szkół artystycznych. Jest on prosty w użyciu, charakteryzuje się przejrzystą formą, dzięki czemu łatwo i szybko można wejść do interesujących nas obszarów (podziały godzin, profile uczniów, frekwencja, oceny i in.). Nie wymaga specjalnego szkolenia użytkowników, korzysta się z niego intuicyjnie. Jest to również świetne narzędzie komunikacji pomiędzy szkołą i rodzicami uczniów. Prowadzeniu dziennika elektronicznego towarzyszy świadomość, iż rodzice na bieżąco śledzą postępy swoich dzieci w nauce. Ważnym atutem dziennika „Fryderyk” jest łączenie w sobie elementów edukacji ogólnokształcącej i muzycznej. Moim zdaniem dziennik ten bardzo usprawnia pracę nauczyciela, a także współpracę z rodzicami uczniów i innymi nauczycielami"

  Nauczyciele ZPSM w Przemyślu
 • "Mam przyjemność pracować z dziennikiem elektronicznym Fryderyk od listopada 2016 roku. Praca z nim jest łatwa, przyjemna i intuicyjna. Posiada wszystko to co jest niezbędne do pracy z tego typu programem. Pracuję w tej aplikacji nie tylko jako nauczyciel, ale także jako administrator. Zarówno z jednej i z drugiej strony wszelkie opcje, możliwości nanoszenia tematów, planu lekcji oraz sprawdzania frekwencji uczniów są jasne i proste w obsłudze. Nie zawiera on zbędnych funkcji, wszystkie są w pełni wykorzystywane i potrzebne do pracy."

  Nauczyciele ZPSM w Przemyślu
   
 • "Jak już doczekam się tej chwili kiedy można będzie pisać tylko FRYDERYKA to będzie najszczęśliwszy dzień w moim nauczycielskim życiu. Bardzo dziękuję za pomoc i ekspresowy kontakt. To, co przeczytałam na Państwa stronie (o firmie, o dzienniku, o ludziach zaangażowanych itd.) to nie są słowa rzucane na wiatr. Naprawdę prezentują Państwo bardzo dużą KLASĘ. Gratuluję i będę serdecznie polecać FRYDERYKA innym szkołom, jeśli tylko będę miała okazję."

  Eliza Holko
  Nauczyciel PSM w Szczebrzeszynie oraz PSM w Zamościu

FUNKCJE, KTÓRYCH TWOJA SZKOŁA POTRZEBUJE

 

ZAJĘCIA Z POŁĄCZONYMI KLASAMI

Możesz tworzyć lekcje z kilkoma klasami (nawet z różnych szkół) lub grupami uczniów z różnych klas.

ZAJĘCIA DOWOLNEJ DŁUGOŚCI

Możesz tworzyć lekcje o dowolnej długości. Na przykład 15-minutowy akompaniament.

ZAJĘCIA O DOWOLONYCH GODZINACH

Możesz ustalić godziny wybranych zajęć niezależne od "dzwonków". Na przykład 13:05 - 13:20.

ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ WIELU NAUCZYCIELI

Możesz przypisać do zajęć jednego lub wielu nauczycieli.

JEDEN LOGIN - WIELE RÓL

Nauczyciele, którzy są równocześnie rodzicami, lub dyrektor, który jest także nauczycielem mają jeden login i hasło. Nie muszą się co chwilę wylogowywać i logować od nowa by mieć dostęp do różnych funkcji.

PEŁNE DARMOWE KONTA RODZICÓW

Nie dzielimy kont rodziców na darmowe konta podstawowe i płatne konta "rozszerzone". Każdy rodzic posiada takie samo, darmowe konto z wszystkimi funkcjami. 

DOSTĘP DLA UCZNIÓW

Uczniowie mają wgląd w swoje postępy w nauce, a także łatwy kontakt z nauczycielami. 

KONTA KIEROWNIKÓW SEKCJI

Kierownik sekcji sprawuje merytoryczną opiekę i kontrolę nad nauczycielami swojej sekcji także w dzienniku elektronicznym.

WYSYŁANIE WIADOMOŚCI DO GRUP ODBIORCÓW

Wiadomości można wysyłać nie tylko 1-1, ale także do grup. Na przykład do wszystkich uczniów lub rodziców wybranej klasy.

SZYBKIE WPROWADZANIE PLANU ZAJĘĆ

Zdefiniuj zajęcia raz, a później tylko określ w jakie dni, o jakich godzinach i co ile mają się powtarzać. Nie musisz wybierać przedmiotu, nauczycieli i uczniów 5 razy by wprowadzić 5 takich samych lekcji. 

OCENY OPISOWE

Nauczyciele, obok ocen z systemu oceniania, mogą wprowadzić dowolny opis postępów w nauce. We wszystkich klasach, nie tylko w nauczaniu wczesnoszkolnym. Dotyczy ocen cząstkowych, semestralnych oraz końcowych.

BAZA TEMATÓW ZAJĘĆ

Wprowadzając temat zajęć, nauczyciel może wpisywać go za każdym razem, lub wybrać z wcześniej wprowadzonej listy tematów. 

AKOMPANIAMENTY

Jedyny na rynku z modułem Akompaniamentów. Pozwala na zdefiniowanie akompaniamentów na lekcjach z przedmiotu głównego. Akompaniament może być wprowadzony na początku lekcji, na końcu lekcji lub w dowolnym czasie na danej lekcji.

DRUKOWANIE ŚWIADECTW

Nauczyciele w prosty sposób mogą wydrukować świadectwa na podstawie danych wprowadzonych w systemie. Generowanie świadectw jest łatwe i intuicyjne. Wygenerowane świadectwa dostępne są w postaci plików PDF. Format plików przystosowany jest do aktualnie obowiązujących formularzy.

ARKUSZE OCEN

Łatwe i intuicyjne generowanie arkuszy ocen na podstawie danych wprowadzonych w systemie. Wygenerowane arkusze ocen dostępne są w postaci plików PDF. Format plików przystosowany jest do aktualnie obowiązujących szablonów.

SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

Generowanie danych identyfikacyjnych uczniów i nauczycieli, do importu do (nowego) raportu SIO.

CENNIK

Wszystkie pakiety posiadają tą samą, pełną funkcjonalność i zależy jedynie od wielkości szkoły. 

Liczba użytkowników = liczba nauczycieli + liczba uczniów
(rodziców nie wliczamy do liczby użytkowników). 

SZKOŁA S

200zł
netto miesięcznie
200 lub mniej użytkowników

SZKOŁA M

300zł
netto miesięcznie
201-350 użytkowników

SZKOŁA L

400zł
netto miesięcznie
351-500 użytkowników

SZKOŁA XL

500zł
netto miesięcznie
powyżej 500 użytkowników

Dziennik XYZ jest tańszy od Fryderyka, dlaczego? 

Przede wszystkim, proszę zauważyć, że po zsumowaniu wszystkich dodatkowych opłat, które pobierane są na przykład od rodziców, czy za funkcjonalność Świadectw lub Arkuszy, "zwykłe dzienniki" są niewiele tańsze od Fryderyka.

Fryderyk jest oprogramowaniem wyspecjalizowanym dla szkół artystycznych. Koszty jego wytworzenia oraz utrzymania rozbijają się więc na węższą grupę odbiorców niż ma to miejsce w przypadku "masowych" dzienników. Jednak dzięki temu macie Państwo pewność, że otrzymujecie oprogramowanie w 100% skrojone dla szkoły takiej jak Wasza. Oprogramowanie, które nie tylko posiada funkcje, których w "zwykłych" dziennikach nie ma, ale także nie posiada ograniczeń jakie wiążą się z korzystaniem przez szkołę artystyczną z oprogramowania uniwersalnego "dla każdej szkoły".

Ostatnią kwestią jest kwestia szybkości działania i bezpieczeństwo danych Państwa szkoły. Wszystkie konta Fryderyka utrzymywane są w tak zwanej chmurze, z oddzielnymi zasobami dla każdego z kont. Oznacza to, że sposób działania (obciążenie czy ewentualne błędy) jednego z dzienników, nie wpływa na sposób funkcjonowania innych. Jest to rozwiązanie droższe, ale jednocześnie dużo bezpieczniejsze niż to co oferują niektóre, dostępne na rynku dzienniki.

Czy Fryderyk ma moduł drukowania świadectw?

Moduł drukowania świadectw jest już dostępny. Mamy pozytywne informacje zwrotne od szkół, które drukowały świadectwa za pomocą dziennika Fryderyk.

Czy Fryderyk ma Arkusze Ocen?

Tak, aktualnie obowiązujące arkusze ocen są już dostępne w dzienniku Fryderyk. Moduł Arkusze Ocen został uruchomiony równocześnie z modułem Świadectwa przed zakończeniem roku szkolnego 2017/2018.

Czy Fryderyk działa na telefonach i tabletach?

Oczywiście. Fryderyk działa na telefonach i tabletach z systemem Android, iOS (iPhone/iPad) oraz Windows. Co więcej, nie wymaga instalowania żadnych aplikacji czy ich aktualizowania. Wystarczy wpisać adres www swojego dziennika i rozpocząć pracę. Dla wygody sugerujemy przypiąć (utworzyć ikonkę) Fryderyka do ekranu początkowego w urządzeniu. 

Czy można wydrukować dziennik do tradycyjnej postaci papierowej?

Tak. Oczywiście. Takie są wymogi MEN, z którymi Fryderyk jest w 100% zgodny. 

Czy mogę przenosić zaplanowane już zajęcia?

Tak. Nie ma problemu, by na przykład przenieść zajęcia z godziny 13 na 14 lub odwrotnie. Co więcej można też zmieniać listę uczniów indywidualnie dla każdych z zajęć; jest to przydatne gdy uczeń może być na zajęciach grupy A w jednym dniu, a grupy B w innym. 

Fryderyk mi się podoba. Jak najlepiej, krok po kroku, wdrożyć go w mojej szkole?

Skontaktuj się z nami. Założymy Fryderyka dla Państwa szkoły. Zaimportujemy dane z innych dzienników lub pomożemy przy ich "ręcznym" wprowadzaniu. Pomożemy także wprowadzić plan zajęć. Wygenerujemy dostęp dla nauczycieli i uczniów.

Z naszego doświadczenia wynika, że dziennik elektroniczny jest najlepiej wdrażać etapami. Na początku semestru udostępniamy dziennik nauczycielom, z informacją, że od kolejnego semestru będzie on już obowiązkowy.

Takie podejście daje nauczycielom cały semestr na zapoznanie się z dziennikiem i wypróbowanie go w codziennej pracy.

W kolejnym semestrze Dyrektor wydaje zarządzenie o prowadzeniu dziennika elektronicznego równolegle z dziennikiem papierowym. W razie potrzeby udostępnimy szkic takiego zarządzenia oraz regulaminu korzystania z dziennika elektronicznego w szkole. Teraz można udostępnić dziennik rodzicom i uczniom.

Prowadzenie dziennika elektronicznego i papierowego równolegle niestety zmusza nauczycieli do wprowadzania ocen i frekwencji w dwóch miejscach. Z uzyskanych przez nas informacji wynika jednak, że nauczyciele i tak wolą takie stopniowe "przejście" niż pozbycie się dziennika papierowego z dnia na dzień.

Kolejnym etapem, po co najmniej jednym pełnym semestrze prowadzenia dziennika elektronicznego równolegle z papierowym, jest wystosowanie pisma do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny nad szkołą z prośbą o zgodę na prowadzenie dokumentacji z przebiegu nauczania wyłącznie w formie elektronicznej. Tym samym rezygnując z dzienników papierowych. Oczywiście pomożemy przygotować takie pismo.

Jak wygląda sprawa z płatnościami za Fryderyka?

Przy podpisaniu umowy ustalamy oficjalny termin rozpoczęcia korzystania z Fryderyka. Określamy także częstotliwość opłat: miesięcznie, kwartalnie, rocznie.
Płatności można dokonać przelewem, na podstawie wystawianych przez nas faktur. 

Mam więcej pytań, jak mogę się z Wami skontaktować?

Nasze wszystkie dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce kontakt oraz w stopce strony. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego, przy kawie, w naszym biurze w Rzeszowie. Chętnie porozmawiamy o Fryderyku i pomysłach na nowe funkcje. Ostrzegamy jednak; jesteśmy bardzo pozytywnie nakręceni jeśli chodzi o Fryderyka - przerwij nam jeśli będziemy za dużo mówić i zadawać zbyt wiele pytań :o)  

NAUCZYCIELE, RODZICE I UCZNIOWIE UWIELBIAJĄ FRYDERYKA 

ADRES
Netro42 Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Króla Kazimierza 18
35-061 Rzeszów

KONTAKT

PLIKI DO POBRANIA